تلفن همراه
متون عمومي

گوشی‌های دارای سیستم عامل Symbian

 
زبان گوشی منوی گوشی
فارسی فهرست > تنظیمات > قابلیت تماس > تنظیمات > مقصد > اینترنت > انتخاب > نقطه اتصال جدید
انگلیسی Menu > Setting > Connectivity > Setting > Destinations > Internet > Option > New Access Point

منوی تنظیمات در گوشی های دارای سیستم عامل سیمبین متفاوت می باشد و برخی از این منوها در زیر آمده است:


۱. Menu > Setting > Connection > Access point > Option > New Access point > Use default > Use default Setting

۲. Menu > Setting > Connectivity > Destinations > WAP services (Access point) > New Access point

۳. Menu > Web Access > Web session > New entry > Name (Irancell_GPRS) > Home page (www.irancell.ir) > Proxy (10.131.26.138) > Port (8080) > GPRS APN (mtnirancell) > Done
برگشت به منو - Web session > Option > Set as default


۴. Menu > Setup > Data network > Option > New (Irancell_GPRS) > APN (mtnirancell) > Primary Gateway IP (10.131.26.138) > Port (8080) برگشت به منو > Option > Add new > Access point > Access point Setting > Bearer Setting > Packet data Access point: mtnirancell ۵. Menu > Wap > Setting > Configuration Setting > Personal Config > Account: Irancell-gprs

۶. Menu > Setting > Configuration > Personal Configuration Setting > Add New > Web

۷. Desk > Tools > Control Panel > Connections > Internet Setup > Internet Access Point

۸. Menu > Tools > Setting > Connection > Access point > Home page

۹. Menu > Setting > Connectivity > Access Point > Automatically check for available access points? No > Packet Data > Packet data access point name: mtnirancell > Internet


Value

Item

Irancell-GPRS

Connection Name

GSM-GPRS/GPRS

Bearer

mtnirancell

APN

http://vitrin.irancell.ir

Home Page

10.131.26.138

WAP 1.0 Proxy

9201 Port
CO-WSP Service
10.131.26.138

WAP 2.0 Proxy

8080 Port
HTTP Service


گوشی‌های دارای سیستم عامل Java

 
زبان گوشی منوی گوشی
فارسی صفحه اصلی > فهرست > ابزارها > تنظیمات > اتصال > نقطه اتصال
انگلیسی Home page > Menu > Tools > Setting > Connection > Access point


Value

Item

Irancell-GPRS

Connection Name

GSM-GPRS/GPRS

Bearer

mtnirancell

APN

http://vitrin.irancell.ir

Home Page

10.131.26.138

WAP 1.0 Proxy

9201 Port
CO-WSP Service
10.131.26.138

WAP 2.0 Proxy

8080 Port
HTTP Service


گوشی‌های دارای نسخه‌های قدیمی سیستم عامل Blackberry

 

۱. از قسمت All گزینه Option یا Setting را انتخاب نمائید سپس گزینه Advanced Option یا Device را انتخاب نمائید.

 

۲. در منوی Advance option گزینه TCP/IP یا Advanced System Settings را انتخاب نمائید.

 

۳. در منوی TCP/IP گزینه APN Setting Enabled را تیک زده و در قسمت APN عبارت mtnirancell را ثبت نمائید.

 

۴. در انتها بر روی منو کلیک کرده و تنظیمات وارد شده را ذخیره نموده و از اینترنت می توانید استفاده نمائید.

 
بيشتر
 
 
پخش غيرزنده ویدئو
3G-Android
بيشتر
  • افزودن به علاقه مندی ها
  • انتخاب به عنوان خانه
  • چاپ