فرم
نوع اپراتور
کشور
دسترسی اینترنت همراه

رديفکشورنام اپراتورنوع اپراتوردسترسی اینترنت همراه
1UK
Vodafone
Prepaid
Yes
2India
Tata TeleServices Limited, Maharashtra
Prepaid
Yes
3Liberia
MTN
Postpaid
No
4Singapore
StarHub Mobile Pte Ltd
Postpaid
Yes
5Gibraltar
CTS Gibraltar Ltd
Prepaid
No
12345678910...>>>
  • افزودن به علاقه مندی ها
  • انتخاب به عنوان خانه
  • چاپ